Test na koronawirusa przed turnusem rehabilitacyjnym dla dziecka

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest zaszczepienie się przeciwko COVID-19 albo negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych