Pieniądze na leczenie bez podatku

Chory podopieczny fundacji otrzymuje od niej świadczenia z pomocy społecznej, które są zwolnionie z PIT.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych