[Opracowanie OBPON:] Sfinansowanie kosztów podróży do sanatorium z ZFRON

Obowiązkiem prowadzącego zakład pracy chronionej jest utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Czy ze środków zfron możliwe jest sfinansowanie kosztów podróży do sanatorium?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych