[Komunikat OBPON.ORG]: Pytanie i odpowiedź BON dot. wyliczania wskaźników ogółem wg ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia 651/2014

PYTANIE DO BON W Grupie Kapitałowej posiadamy spółki zarejestrowane w Ukrainie. W związku z toczącą się w Ukrainie wojną mam 2 pytania dot. wliczania do stanów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w spółkach Ukraińskich: 1. W związku z wojną, wprowadzono w Ukrainie ustawę, na mocy której pracodawca może zawiesić umowę o pracę, tzn. pracownik pozostaje w zatrudnieniu ale nie świadczy pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia. „Zawieszenie UoP” odbywa się z inicjatywy pracodawcy, jako sposób na poradzenie sobie w sytuacji, gdy jego przedsiębiorstwo nie ma jak funkcjonować ze względu na wojnę. Nie jest to urlop bezpłatny, jest to rozwiązanie odrębne. Ze względu na to, iż nie mamy w prawie polskim odpowiednika tego rozwiązania prawnego zwracam się z zapytaniem czy: takie osoby należy wliczać do stanu zatrudnienia przy ustalaniu efektu zachęty metodą ilościową? Jesteśmy podmiotem powiązanym i przy ustalaniu efektu zachęty metodą ilościową wykazujemy stany zatrudnienia wszystkich podmiotów powiązanych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 2.W drugiej sprawie zwracam się z zapytaniem czy wykazując efekt zachęty metodą ilościową do stanów zatrudnienia wykazywanych przez podmioty Ukraińskie będące w powiązaniu powinniśmy wliczać pracowników zmobilizowanych do służby wojskowej, biorących czynny udział w wojnie? Biorąc pod uwagę rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 osoby powołane do służby wojskowej czy ćwiczeń nie są wykluczone ze stanów zatrudnienia przy ustalaniu efektu zachęty metodą ilościową, w związku z powyższym takie osoby należy wliczyć do stanu zatrudnienia. Chcąc jednak mieć pewność bardzo proszę o weryfikację naszego stanowiska.   Edyta Sieradzka, Wiceprezes OBPON.ORG
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych