[Opracowanie OBPON:] Wynagrodzenie członka komisji rehabilitacyjnej

Komisja rehabilitacyjna dokonuje oceny efektów realizacji programu rehabilitacji, modyfikuje go oraz określa możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu jego realizacji. Na jakiej podstawie zostają zatrudnieni i wynagradzani jej członkowie?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych