[Opracowanie OBPON:] Czy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, pracownikowi z niepełnosprawnością należy się zwolnienie od pracy na udział w szkoleniu rehabilitacyjnym?

Pracownik z niepełnosprawnością otrzymał informację o zakwalifikowaniu do udziału w nieodpłatnym szkoleniu rehabilitacyjnym w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt. „Pokonamy bariery”. Zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, z technik komunikacji itp. W związku z tym niepełnosprawny pracownik zwrócił się do pracodawcy o udzielenie wolnego w oparciu o przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n. Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielania czasu wolnego na podstawie uregulowania art. 20 ust. 1 u.r.o.n.? Czy w analizowanym stanie faktycznym pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy przewidziane w tym przepisie?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych