[Opracowanie OBPON:] Czy ZPChr może sfinansować ze środków ZFRON wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji rehabilitacyjnej w zakresie opiniowania wniosków o pomoc indywidualną?

Czy w przypadku podpisania umowy zlecenia z członkami Komisji Rehabilitacyjnej będącymi osobami pełnosprawnymi, pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) może finansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pełen koszt zlecenia (składki i podatek)? Czy w celu sfinansowania wynagrodzenia członków komisji rehabilitacyjnej pracownicy ci muszą być osobami z niepełnosprawnościami? Co z wydatkami na wynagrodzenia dla członków komisji rehabilitacyjnej w zakresie opiniowania wniosków o pomoc indywidualną?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych