[Opracowanie OBPON:] Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego a opłacanie składki zdrowotnej

Osoby, prowadzące działalność gospodarczą również chorują i przebywają na zwolnieniach lekarskich. Czasem choroba jest na tyle poważna, że ZUS przyznaje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Jakie składki musi płacić przedsiębiorca, któremu ZUS wypłaca świadczenie rehabilitacyjne, jeśli nie chce zawieszać działalności?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych