[Opracowanie OBPON:] Świadczenie pielęgnacyjne a prawo do urlopu

Na opiekunów opiekujących się bliskimi niepełnosprawnymi, prawo nałożyło szereg ograniczeń, z którymi nie sposób się zgodzić. Oprócz zakazu pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne doszła jeszcze odmowa urlopu. Z tym ostatnim nie zgodził się WSA.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych