Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce - rozmowa RPO Marcina Wiącka z Moniką Wiszyńską-Rakowską, pełnomocniczką RPO ds. praw osób z niepełnosprawnościami (Wideo)

Które z postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych nie są jeszcze należycie wdrożone w Polsce? O co chodzi z deinstytucjonalizacją i jak ją wprowadzić? Sytuacja materialna osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin? O tych tematach rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z Moniką Wiszyńską-Rakowską, która od grudnia 2022 r. pełni w Biurze RPO funkcję Pełnomocniczki do spraw praw osób z niepełnosprawnościami.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych