[Opracowanie OBPON:] Jakie warunki z ustawy o rehabilitacji muszą zostać spełnione przed wysłaniem wniosku Wn-D o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON?

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczonym stopieniem niepełnosprawności jest jednym z głównych uprawnień pracodawców. Żeby je otrzymać, muszą zostać spełnione określone warunki.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych