Aktualności

Obecnie przedsiębiorcy mierzą się z kryzysem, którego jednym ze skutków jest...
Wokół kwestii kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad...
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) zatrudnia 100 pracowników. W ZPCHr...
Osoby, prowadzące działalność gospodarczą również chorują i przebywają na...
Należy dopuścić przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z...
Niedawno dokonana została nowelizacja art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, czego konsekwencją...
Pracownik z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ma prawo, niezależnie od pory roku,...
Indywidualnym Programem Rehabilitacji może być objęty każdy pracownik, który w chwili...
Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, lecz lekarz...
Zakłady Pracy Chronionej są przedsiębiorstwami, dla których ważna jest zasada...
Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego przysługującego osobom,...
Czy sprzęt rehabilitacyjny zakupiony dla pracowników z niepełnosprawnościami, w całości...
Zasiłek chorobowy standardowo przysługuje przez 182 dni w roku. Czasem, gdy leczenie jednak się...
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy rozliczaniu podatku od...
Uchwalona przez Sejm i Senat 5.08.2022 Ustawa o ekonomii społecznej (obecnie czeka na podpis Pana...
Komisja rehabilitacyjna dokonuje oceny efektów realizacji programu rehabilitacji, modyfikuje...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych