Aktualności

Zbliża się termin składania deklaracji podatkowej. Osoby z niepełnosprawnościami i ich...
Pytanie: Pracodawca z otwartego rynku pracy, mający mniej niż 20 pracowników chce ubiegać...
Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i jest teraz wyższe w porównaniu do kwoty, jaką...
Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji...
Osoby z niepełnosprawnościami, m.in. które mają wysokie kwalifikacje i znają języki...
Resort finansów rozważa poszerzenie ulgi rehabilitacyjnej - powiedział w czwartek na...
Prawie 2,5 tys. złotych wynosi obecnie świadczenie pielęgnacyjne. To o ponad 330 zł więcej w...
Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom, którzy ponieśli wydatki związane z...
Poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności...
Osoby, które są niezdolne do pracy tak długo, że nie powróciły do pełnej...
Osoby z niepełnosprawnością korzystają w Polsce z najbardziej podstawowego sprzętu, bo w...
W ramach rocznego rozliczenia podatkowego podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu...
W dniu 1 lutego 2023 r. na briefingu prasowym z udziałem wiceministra rodziny Pawła...
W środę w MRiPS odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra Pawła Wdówika,...
Pytanie: Rzecz dotyczy komisji rehabilitacyjnej funkcjonującej w ZPCHr. Czy możliwym jest aby...
W ubiegłym roku z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało ponad 600 tys. osób. Prawdopodobnie te...
Informujemy, że w art. 6 Ustawy o zmianie ustawy - kodeks Pracy oraz niektórych innych...
Na opiekunów opiekujących się bliskimi niepełnosprawnymi, prawo nałożyło szereg...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych